+31 (0)20 244 00 16 info@stichtingdon.nl

NALATEN

Is het niet voor deze generatie, dan toch zeker voor de volgende.

 


Ons doel is helder: financiële ondersteuning van fundamenteel diabetesonderzoek. Alle steun van iedereen hebben we daarbij hard nodig. Stichting DON ontvangt geen subsidie van de overheid en is hierdoor geheel afhankelijk van giften. Daarom vragen wij om uw steun, bijvoorbeeld middels een nalatenschap. Help ons om diabetes type 1 te genezen. Is het niet voor deze generatie, dan toch zeker voor de volgende.

Nalatenschap

In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Door het opstellen van een testament bepaalt u wat er met uw nalatenschap gebeurt. Heeft u geen testament, dan wordt dit door de wet bepaald. U kunt er voor kiezen om stichting DON in uw testament op te nemen. Via erfstelling kunt u de stichting tot erfgenaam, één van uw erfgenamen benoemen of u kunt een legaat in het testament laten opnemen.

Stichting DON heeft zich vanaf de eerste dag geconcentreerd op de strijd tegen diabetes type 1 via de weg van fundamenteel onderzoek. Baanbrekend en blijvend noodzakelijk! mr. W.F.C. (Willem) Stevens

Mede-oprichter stichting DON

Nalaten middels een legaat

Een legaat is een bijzondere vorm van schenking. Het gaat hier om, een van te voren, vastgesteld bedrag of een bepaald goed (zoals een huis of een stuk grond) dat u nalaat aan de door u gekozen persoon of organisatie. U neemt een legaat of legaten op in uw testament.

Nalaten middels een erfstelling

Een erfstelling is een vastgesteld deel van uw bezit dat door middel van uw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Via een erfstelling kunt u stichting DON tot (mede-) erfgenaam benoemen.

Nalaten middels fonds op naam

Een fonds op naam kunt u nu oprichten of u kunt het laten opnemen in uw testament. Door een fonds op naam kunt u zelf bepalen hoe uw financiële middelen worden besteed. Bijvoorbeeld aan een bepaald onderzoek, bepaalde wetenschapper of onderzoeksgroep. Wij informeren en adviseren u graag zodat u de keuze kan maken die het beste bij u past.

Eerlijk over kosten

Uw nalatenschap aan stichting DON is vrij van successierecht, erfbelasting. Dit betekent dat uw geld volledig ten goede komt aan de strijd tegen diabetes type 1. Als professionele organisatie maken we kosten, dat kan ook niet anders en hier willen we graag eerlijk over zijn. Wij proberen deze kosten wel zo laag mogelijk te houden. Stichting DON streeft ernaar om de kosten van fondsenwerving en -beheer ruim onder de norm van 25 procent te houden. Het actuele jaarbericht met volledige toelichting kunt u hier raadplegen.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u ook in contact brengen met een notariskantoor voor advies en het opstellen van een testament. Stichting DON is bereikbaar via 020 244 00 16 en info@stichtingdon.nl.