+31 (0)20 244 00 16 info@stichtingdon.nl

Een zeer vervelende complicatie die kan optreden bij mensen met diabetes is problemen met de ogen ofwel netvliesafwijkingen. Voor personen die slechter gaan zien is er een bloedglucosemeter beschikbaar die waardes hoorbaar aangeeft: de sprekende bloedglucosemeter.

Diabetische Retinopathie

Oogproblemen, netvliesafwijkingen veroorzaakt door diabetes wordt ook wel ‘Diabetische Retinopathie (DPR)’ genoemd. Door een regelmatige controle, uitgevoerd door de oogarts, kan schade aan het gezichtsvermogen zoveel mogelijk worden voorkomen. Gezien afwijkingen in het netvlies aanwezig kunnen zijn zonder dat men dit merkt is een frequente controle belangrijk.

Bij type 1 diabetes wordt er voor de eerste keer gescreend vijf jaar nadat diabetes is vastgesteld. Bij kinderen gebeurt dit ook 5 jaar na constatering of twee jaar na het begin van de puberteit, als er nog geen screening heeft plaatsgevonden.

Bij type 2 diabetes dient de screening zo snel mogelijk plaats te vinden, in ieder geval binnen 3 maanden, na het stellen van de diagnose. Dit vanwege het feit dat bij personen met type 2 diabetes de bloedsuikers vaak al een langere tijd onopgemerkt hoog zijn. Bij ongeveer 30 % van de nieuw gediagnosticeerde personen met diabetes 2 is al enige vorm van retinopathie aanwezig.

Sprekende meter

Een voorbeeld van een sprekende meter is de Diamond Voice. Deze bloedglucosemeter is zeer gemakkelijk in gebruik door de, op volume aangepaste, Nederlandse stem die de te volgen stappen doorloopt en de waardes en historie aangeeft.  De Diamond Voice bloedglucosemeter is te verkrijgen in de DON Webshop.

Bestel de meter hier >